Etiska plattformen har brukare och patienter i fokus

DN Debatts webb skriver idag Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist att överenskommelsen om den etiska plattformen för vård och omsorg är ett misslyckande. Det gör mig både förvånad och bekymrad. Den reaktion jag annars möter från både stora och små vårdföretag är att plattformen snarare kan ge avstamp för nya framgångar för vårdens många entreprenörer.

Thand Ringqvist skriver att ”brukarperspektivet underordnats förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare” i överenskommelsen. Kan den tolkas på det sättet lovar jag att Vårdföretagarna ska göra allt i den fortsatta processen för att göra brukarnas och patienternas nytta av plattformen tydlig. Den är ju själva poängen. Plattformens yttersta syfte är att säkra allmänhetens förtroende för den offentligt finansierade vården och omsorgen.

Det är nog uppenbart för alla som kommit i närheten av valfrihetssystemen i vården och omsorgen att det är svårt att välja. Det är nästan omöjligt att hitta jämförbar information om kvaliteten hos de olika alternativen. Plattformen ska göra att offentliga och privata utförare ska redovisa kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor likadant. Informationen samlas sedan på en webbplats, så att den som ska välja till exempel vårdcentral eller hemtjänstleverantör lätt hittar underlag för sitt val.

Företagarna hänger upp sig på överenskommelsens resonemang om anställningsvillkorens betydelse för vårdens kvalitet. Jag kan förstå att frågan om avtalskonstruktioner är intressant ur ett principiellt perspektiv. Men för de många vårdföretagare som dagligen ser hur viktigt det är för kvaliteten att kunna locka till sig och behålla kompetenta och engagerade medarbetare är nog den diskussionen rätt obegriplig.

Goda anställningsvillkor bidrar till god vård, helt enkelt. Därför blir en viktig uppgift för dem som nu ska precisera kraven i plattformen att ange hur förutsättningarna för detta ska säkras på bästa sätt.