Vinstutdelningsdebatten skymmer viktiga frågor

Ältandet av vinstutdelningar riskerar att skymma de verkliga utmaningarna inom äldreomsorgen. Utmaningar som resursbrist i kommunerna, alltför få sökande till omsorgsutbildningarna, behovet av kompetensutveckling hos anställda och en demografisk förskjutning mot allt fler riktigt gamla. Debatten borde handla om hur vi löser dessa problem. Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en replik till Jonas Sjöstedt (V).

Jonas Sjöstedt fortsätter att hävda är orsaken till bristerna i äldreomsorgen är att privata företag har möjlighet att dela ut vinst. Fallet med mannen som var inlåst på ett äldreboende i Huddinge orsakades av vinstintresset, slår Sjöstedt fast. 

Påståendet är inte bara fel. Det hindrar debatten om de verkliga utmaningarna i vår äldreomsorg. När socialstyrelsen jämförde kvaliteten i olika driftsformer fann den inga belägg för att vinstdrivande företag levererar sämre kvalitet än de kommunalt drivna äldreboendena. Kommunala boenden har något högre personaltäthet. Men på de privat drivna äldreboendena finns fler sjuksköterskor, lägre personalomsättning och de anställda har närmre till sin chef (mätt som antal anställda per chef).

De privat drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel. Av de totalt 15 indikatorer på kvalitet som socialstyrelsen granskade hävdar sig privata utförare bäst på 11.

Ältandet av vinstutdelningar riskerar att skymma de verkliga utmaningarna inom äldreomsorgen. Utmaningar som resursbrist i kommunerna, alltför få sökande till omsorgsutbildningarna, behovet av kompetensutveckling hos anställda och en demografisk förskjutning mot allt fler riktigt gamla. Debatten borde handla om hur vi löser dessa problem.

De lösningarna vill vårdföretagen medverka till.

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Expressen 16 augusti 2013