Lättillgänglig information om resultat stärker patientens makt

Mer än 3 av 4 patienter tycker att det är viktigt att få välja vårdcentral. 95 procent av patienterna känner till att de får välja och en fjärdedel av patienterna har bytt vårdcentral de senaste åren. Men som Myndigheten för vårdanalys pekar på i sin rapport som presenterades i dag så måste informationen till patienterna om vårdcentralerna bli mycket bättre.

I dag är det svårt för patienter att få information om och jämföra den medicinska kvaliteten hos olika vårdgivaren i sjukvården. I primärvården är det nästan omöjligt att få svar på hur de medicinska resultaten hos olika vårdcentraler ser ut, vilket framgår av DN:s artikel. Så kan det inte få fortsätta vara. Vårdföretagarna bejakar och uppmuntrar därför det allmänmedicinska kvalitetsregister för primärvården som håller på att byggas upp. Tre privat drivna, och lika många offentligt drivna, vårdcentraler är piloter i utvecklingsarbetet och testar hur det funkar i praktiken.

Att öka patientens kunskap är ett sätt att öka hennes makt och inflytande i vården. Vårdföretagarna driver därför på regeringen och SKL att, i samverkan med bland annat oss, utveckla patientinformationen i sjukvården. Vårt mål är att patienten enkelt ska kunna få enhetlig information om kvalitet och medicinska resultat hos olika vårdgivare, oavsett regi. Det stärker patientens möjligheter att göra välinformerade val av vårdgivare.