Positiv effekt för att etablera sig

Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vårdvalet i primärvården har haft positiv effekt på små vård- och omsorgsföretags möjligheter att etablera sig på marknaden. Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en replik till Peter Franke i Värmlands Folkblad.

Peter Franke målar upp en ohederlig bild av privat driven vård och omsorg på ledarsidan (10 juli). Hela 93 procent av alla företag i vård- och omsorgsbranschen har färre än 20 anställda.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vårdvalet i primärvården har haft positiv effekt på små vård- och omsorgsföretags möjligheter att etablera sig på marknaden.

LOV och vårdval bidrar till mångfald för brukare och patienter. Det är därför viktigt att inte valfrihetsreformerna rivs upp. Min bedömning är att olika former av vinstregleringar och vinstförbud också skulle slå hårdare mot de små företagen än de stora.

Vi håller med Franke om att många kommuner och landsting lägger ersättningarna till vårdgivarna för lågt. Det finns flera exempel på att privata vårdgivare bedömer att de inte kan driva verksamhet i olika kommuner, därför att ersättningen är så låg att den inte räcker för att driva verksamhet av god kvalitet. Det borde mana till eftertanke hos ansvariga politiker i berörda kommuner.

Peter Franke bidrar till att sprida myten att privata vårdgivare håller ner kvaliteten för att spara pengar. Bland de största vård- och omsorgsföretagen är det vanligast att man återinvesterar hela sin vinst. Socialstyrelsen konstaterar att det inte finns några entydiga skillnader i kvalitet mellan kommunalt och privat driven äldreomsorg. Deras undersökning visar att privata företag håller något högre kvalitet vad gäller omvårdnad i äldreomsorgen än den kommunala driften.

 

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Värmlands Folkblad 12 juli 2013