Medalj till Sverige i Yrkes-VM

Nyligen avgjordes Yrkes-VM i Leipzig där över 1 000 ungdomar från över 50 länder har slagits om medaljer i 46 yrkeskategorier. Nora Bertils kom sjua i yrkeskategorin omvårdnad och fick en hedersmedalj för en insats i världsklass.

Stort grattis till Nora Bertils som deltog i svenska Yrkeslandslaget i Yrkes-VM och tävlade i yrkeskategorin omvårdnad. Nora Bertils kom sjua och fick en hedersmedalj för en insats i världsklass.

WorldSkills arrangeras för 42:a gången och är idag världens fjärde största tävling sett till antal deltagare. Bara sommar- och vinter-OS samt fotbolls-VM är större. Över 1 000 tävlanden från 53 länder har gjort upp om medaljer i 46 yrken i Leipzig. Cirka 200.000 personer har besökt tävlingarna som pågått mellan den 3 och 6 juli. 
 
Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken men allt för ofta saknas det intresserade ungdomar eller ungdomar med rätt kompetens att anställa. Att Sverige har välutbildad arbetskraft i tillräcklig mängd är avgörande för arbete och välstånd. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs bra och rätt kompetens. Sveriges arbetsgivare behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetslivet så viktig. Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. En bra yrkesutbildning ger goda förutsättningar för det.
 
Yrkeslandslaget och organisationen bakom WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skola har trepartssamarbetet i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning.