Dagens vårdmytspridare: Arbetet

Vårdföretagarna har i Almedalen slagit larm om myter som valsar runt i välfärdsdebatten. Myterna riskerar att i värsta fall leda till politiska beslut som hindrar utvecklingen av välfärden. Vi kommer att fortsätta slå ner på vårdmyterna varthelst de dyker upp, till exempel i medierna. Dagens vårdmyt levereras av tidningen Arbetet och dess ledarskribent Martin Klepke: ”Segregationen har ökat med privatiseringarna. Ojämlikheten och orättvisan har ökat klyftor och tillgänglighet. Privata företag kan välja  bort olönsamma patienter från utsatta områden” skriver han i en ledare.

Sanningen är att ingen vårdgivare som ingår i den offentligt finansierade vården kan välja vilka patienter som ska tas emot. Patienten själv har makten, och det är just de patienter som har större vårdbehov som utnyttjar valmöjligheten mest. Den största utvärderingen som gjorts av vårdvalet, den som Karolinska institutet gjort av Vårdval Stockholm, visar att patienter i socialt utsatta områden är den grupp i vilken vårdkonsumtionn ökat mest efter vårdvalets införande. Ökningen av antalet vårdinsatser har tillfallit samtliga åldersgrupper och inte missgynnat till exempel äldre.

Valfrihetsreformerna har ökat tillgängligheten, det faktum att vi fått 200 ytterligare vårdcentraler sedan vårdvalet infördes talar ett tydligt språk. I den mån ojämligheten och orättvisan ökat beror det på att valfriheten fördelas ojämlikt. I landsting och kommuner där den politiska ledningen motverkar mångfald tenderar tillgängligheten och servicen att bli sämre än där valfrihet och kvalitetskonkurrens främjas.