Välkommet initiativ om framtidens välfärd

På DN Debatt i dag skriver bl a Carl Bennet (ordförande Getinge), Börje Ekholm (vd Investor samt ordförande Kungliga tekniska högskolan), Ulrica Messing (entreprenör, tidigare statsråd), Eva Nordmark (ordförande TCO och Luleå tekniska universitet) och Peter Wallenberg jr. (vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, styrelseledamot Investor) för Forum för välfärds styrelse om ett nytt initiativ för faktabaserad analys, förankring och fördjupad dialog, initialt med särskilt fokus på sjukvård och omsorg.

Vårdföretagarna, som organiserar huvuddelen av företagen i välfärdssektorn, är självklart starkt engagerade i den här frågan. Tillsammans med Almega välkomnar vi därför varmt denna satsning och är gärna med och bidrar med våra och branschens erfarenheter.

Det är bra om alla goda krafter gemensamt fokuserar på de utmaningar den svenska välfärden står inför, snarare än att lägga hinder för de som vill vara med och bidra i den framtida utvecklingen.

Bara genom att fortsätta sätta patienter och brukare i centrum kan vi förbättra kvaliteten i vården och omsorgen, och därmed attrahera rätt kompetens på såväl kort som lång sikt. Detta är som vi ser det en av de stora utmaningarna. Klarar vi inte att attrahera och behålla den bästa kompetensen och de bästa ledarna i vården och omsorgen, så kommer vi inte att klara framtidens utmaningar.

Kompetenta medarbetare vill vara med och bidra med nya innovationer vi måste därför hitta former som gör att medarbetarnas innovationskraft tas tillvara – det kommer både utveckla vården och omsorgen samt göra det mer attraktivt att arbeta där.

I Sverige var vi tidigt ute med att arbeta med e-hälsa – men i dag sitter vi många gånger fast i gamla systemlösningar som man på lokal- och regionalnivå investerat fast sig i och därför inte vill överge. Vården och omsorgen har stora möjligheter att med stöd av e-hälsa stödja både patienter/ brukare och profession vi måste därför öka takten att ta nästa steg.

Vi har under lång tid drivit att kvalitetsfrågorna är centrala inom vården och omsorgen. Ett nationellt gemensamt system för att mäta kvalitet och stimulera till utveckling för olika andelar av vården och omsorgen är vi gärna med och bidrar till. När det gäller äldreomsorg så har vi redan tagit initiativ till en modell som vi just nu för diskussioner med berörda parter inom departement, myndigheter och SKL hur vi kan gå vidare med. Dessa tankar delar vi gärna med Forum för välfärd.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör, Vårdföretagarna