Politiska beslut största hindret för expansion inom vård

SCB har genomfört konjunkturbarometern på uppdrag av Vårdföretagarna. Det största expansionshindret för vårdföretagen är politiska beslut. Tidigare har tre av tio vårdföretag angett politiska beslut som det främsta expansionshindret, nu är det närmare fem av tio.