Kommunallagsutredningen: All kvalitet måste göras synlig, inte bara privata utförares

Kommunallagsutredningen överlämnas idag till regeringen. Utredningen vill göra vårdens och omsorgens kvalitet mer synlig för medborgarna. Detta är mycket välkommet, och Vårdföretagarna vill medverka till detta.

Utredningens uppdrag gällde bara de privata utförarna. Hur regeringen tänkte där är svårt att begripa. Förmodligen föll den för den mediebild som härskat på senare tid, att alla kvalitetsbrister i vården beror på företag med möjlighet att dela ut vinst.

För de krav som utredningen vill ställa borde förstås inte bara gälla de privata utförarna. Problemet är knappast att kvaliteten i just privat driven vård inte följs upp och redovisas tydligt. Problemet är att detta gäller all vård och omsorg, även den offentligt drivna.

Utredningen om en kommunallag för framtiden föreslår bland annat att privata företag inom bland annat vård och omsorg ska redovisa till kommunen uppgifter om personalens kompetens, utbildningsnivå och kapacitet. Ett annat förslag är att kommuner och landsting ska formulera tydliga mål för sina privata utförare utifrån exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt.

De kraven måste måste väl också gälla den vård och omsorg som bedrivs av kommunen eller landstinget. Om en kommun med hjälp av privata vårdgivare vill öka kvaliteten i vården måste också den som väljer att ha kvar det kommunala monopolet ha tydliga mål för kvaliteten, och kunna redovisa kompetens och utbildning hos personalen.

Utredningen vill att kommuner och landsting där medborgarna kan välja mellan olika utförare ska bli bättre på att redovisa de olika alternativen när det gäller till exempel kvalitet och leverans. Men också här måste samma krav ställas på kommuner där kommunen är ensam utförare. Tanken att medborgare i dessa kommuner inte ska få någon information alls är absurd.

Det enda logiska är att regeringen låter utreda hur medborgarna ska tillförsäkras transparens och information om kvaliteten i all vård och omsorg. Inte bara den fortfarande mycket lilla del som bedrivs av andra än kommunen själv.