Avtal mellan Vård­företagarna och Kommunal om personlig assistans

Arbetsgivareföreningen Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har enats om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Avtalet gäller från den 1 juni 2013 till den 30 juni 2016 och omfattar c:a 40 000 personliga assistenter.

Avtalet ligger i nivå med vad som avtalats på övrig arbetsmarknad under året, vilket innebär att det motsvarar en kostnadsökning på 6,8 procent under avtalsperioden.

Löneökningarna är fördelade så att ett allmänt utrymme beräknas med 500 kr (2013), 570 kr (2014) respektive 630 kr (2015) från och med 1 juni respektive år. Avtalets lägstlön höjs dock endast med totalt 1118 kronor över perioden.

– Vi har enats om ett ansvarsfullt avtal med villkorsförändringar som gagnar såväl Vårdföretagarnas medlemmars kunder som medarbetare, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund. En av förändringarna möjliggör att i högre utsträckning erbjuda ökad tjänstgöringsgrad för personliga assistenter som arbetar hos personer som har behov av omfattande assistans.

– Ett treårigt avtal skapar dessutom stabilitet och vi kan under den tiden gemensamt med Kommunal verka för ökad kvalitet och attraktivitet i branschen, säger Inga-Kari Fryklund.
 

För mer information, kontakta:
Johan Mann, förhandlingschef Vårdföretagarna
Tel. 076-762 69 63
E-post: johan.mann@almega.se

 

Kontaktperson

Johan Mann

Förhandlingschef IT&Telekomföretagen
+46 8 762 69 63
+46 767 62 69 63
Skicka ett mail