Kommentar till Miljöpartiets kongressbeslut om vinster i välfärden

Miljöpartiets kongress gick emot sin egen partistyrelse och fattade beslut som innebär att MP i sitt nya partiprogram nu skriver att man vill få bort privata aktörer inom välfärdssektorn och att den vinst som görs ska återinvesteras i verksamheten.

– Om Miljöpartiets nya politik på välfärdsområdet blir verklighet så innebär det att tusentals småföretagare, varav majoriteten är kvinnor, går mot en ytterst osäker framtid. Kongressens beslut innebär ett stort bakslag för både  företagare inom vård- och omsorg och alla medborgare som värdesätter valfriheten, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Det finns närmare 11 000 vård- och omsorgsföretag i Sverige. Av dessa har mer än 90 procent färre än 20 anställda. I vård- och omsorgsföretag anslutna till Vårdföretagarna är fyra av tio VD:ar kvinnor. Det är något som starkt skiljer vård- och omsorgsföretag från näringslivet i övrigt.

– Vi vet att det finns många inom Miljöpartiet som värnar mångfald, valfrihet och småföretagande och som ser hur entreprenörerna utvecklar och höjer kvaliteten i välfärden. Därför hoppas vi ändå på en fortsatt bra dialog med Miljöpartiet framöver, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef
tel: +46 (0)72 742 69 24
hakan.tenelius@almega.se