Innovationer i vård och omsorg

En bakgrundsstudie inom projektet Framtidens vård, skola, omsorg.

Med bland annat ökad andel äldre, patientrörlighet och avancerad teknik som möjliggör vård och omsorg på distans, så förändras landskapet och rollerna. Det innebär stora utmaningar för vården, men också stora möjligheter. Det är därför hög tid att utveckla samspel mellan aktörerna i vården med värdeskapandet för kunden i fokus. Projektet Framtidens vård, skola, omsorg vill belysa den omvandling vi befinner oss i och lyfta de möjligheter som öppnar upp sig för brukare, beställare och utförare. Mot målet om en högkvalitativ och flexibel vård.

Läs rapporten om innovationer i vård och omsorg här.