Expertgruppen för kvalitet i välfärden: Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Expertgruppen för kvalitetsfrågor är en fristående och oberoende grupp som bildats på uppdrag av Svenskt Näringslivs styrelse för att stödja utvecklingen av kvaliteten inom välfärdsföretagen. Målet är att företagen ska erbjuda en välfärd som präglas av valfrihet, mångfald och hög kvalitet.

 

I en ny rapport ger Expertgruppen för kvalitetsfrågor sin samlade bedömning och rekommendationer till främst Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund och deras medlemsföretag om hur kvaliteten i välfärdsverksamhet kan utvecklas och redovisas. Läs rapporten här.
 

Vid ett lunchseminarium den 11 juni introducerar Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv, arbetet. Expertgruppens ordförande Lennart Evrell, vd Boliden AB och vice ordförande Carola Lemne, vd Praktikertjänst, presenterar gruppens rapport och rekommendationer. Läs mer om detta och anmäl dig här.