Bra välfärd förutsätter företag

Replik på Jonas Sjöstedts debattartikel ”Lyssna på opinionen mot vinster i välfärden” 30 april i Göteborgs-Posten. När Demoskop frågar närmare 5000 svenskar säger nio av tio att valfriheten är viktig i vård och omsorg. 59 procent anser att privata företag är viktiga för möjligheten att kunna välja. 48 procent säger att de måste få gå med vinst för att kunna utvecklas.

Vill väljarna verkligen förbjuda vanliga aktiebolag i välfärden, som Jonas Sjöstedt hävdar?

I årets patientenkät från SKL är de tre populäraste vårdcentralerna i Västra Götaland sådana företag som väljarna vill stoppa enligt Jonas Sjöstedt. Av de 20 högst rankade vårdcentralerna i regionen är 15 sådana företag.

En förutsättning för att dessa vårdföretag har kunnat starta och växa är aktiebolagsformen, där överskott kan användas till både nya investeringar och ersättning till den som satsar kapital och arbete. Det hade inte gått med Jonas Sjöstedts företagarförbud.

Då hade Charlotte Barouma inte kunnat starta Wästerläkarna 70+, en vårdcentral med särskild kompetens att möta äldres vårdbehov. Med geriatrisk expertis, hembesök och där doktorn har gott om tid. Wästerläkarna toppar popularitetslistan i Göteborg.

SOM-institutet har visat att väljarna är skeptiska till vinstutdelning i välfärden. Men andra mätningar visar en massiv uppbackning av valfriheten. När Demoskop frågar närmare 5000 svenskar säger nio av tio att valfriheten är viktig i vård och omsorg. 59 procent anser att privata företag är viktiga för möjligheten att kunna välja. 48 procent säger att de måste få gå med vinst för att kunna utvecklas.

Med andra ord inser väljarna att det finns samband mellan valfrihet, kvalitet, mångfald och företagande. Hindras företagen så hindras valfriheten.

Men allmänhetens oro ska tas på allvar. Jag tror att många är rädda för att lönsamheten uppkommer på bekostnad av kvaliteten. De skulle bli lugnade om de fick se hur det egentligen hänger ihop. Att lönsamheten i Charlotte Baroumas vårdcentral beror på bättre och snabbare vård. Att de äldre patienterna söker sig dit för att doktorn tar sig tid. Att väntan på färdtjänsten efter läkarbesöket blir uthärdlig när det bjuds kaka till kaffet.

Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten 3 maj.