Vinststopp skulle i praktiken betyda välfärdsstopp

Replik på Jonas Sjöstedts debattartikel ”Riskkapitalisterna hör inte hemma i välfärden” 17 april i Aftonbladet. Vänsterpartiets förslag att förbjuda aktiebolag i välfärden skulle innebära ett välfärdsstopp.

Jonas Sjöstedt (V) skriver på Aftonbladet debatt (17/4) om riskkapitalbolag som verkar inom välfärden. Vårdföretagarna är en organisation för alla typer av företag inom vård och omsorg och företräder inte just ägarna men jag vill ändå bemöta Sjöstedts resonemang. Sjöstedts resonemang saknar nämligen verklighetsförankring och riskerar att hindra välfärdens utveckling.

Välfärden i Sverige står inför stora utmaningar. Behovet av en god äldreomsorg och effektiv sjukvård ökar i takt med att den stora 40-talistgenerationen blir äldre.  För att möta dessa utmaningar måste välfärden utvecklas och förbättras vilket kräver åtminstone tre förutsättningar:

– Nya idéer
– Skickliga medarbetare
– Pengar

Det finns gott om idéer bland dem som arbetar inom vården och omsorgen om hur saker kan göras bättre. Många tar chansen att förverkliga sina idéer genom att starta ett eget företag. De flesta väljer att göra det i ett aktiebolag vilket är en relativt trygg och praktisk form. Trygg både för de nya företagarna själva och för dem som är beroende av tjänsterna.

Det är dessa entreprenörer och idéer som Sjöstedt hindrar om vanliga aktiebolag inom välfärden förbjuds. Det är nämligen det Vänsterpartiets förslag innebär. Det är inte miljardärer i skatteparadis det handlar om, utan duktiga vårdcentraler och hemtjänstföretag.

Det finns gott om skickliga medarbetare i både offentlig verksamhet och i privata vård- och omsorgsföretag. Den årliga Jobbhälsobarometern från Sveriges företagshälsor har år efter år visat att medarbetarna anser sig ha lättare att påverka sitt arbete i de privata företagen jämfört med hos de offentliga arbetsgivarna. Det betyder att även medarbetarnas tankar om hur kvaliteten kan höjas tas bättre tillvara hos företagen. Det är dessa medarbetares engagemang Sjöstedt och Vänsterpartiet skulle strypa med sitt förbud.

Pengarna då. En studie från Oslo Economics visar att äldreboenden i Oslo som konkurrensutsatts hade väsentligt lägre kostnader än äldreboenden som drivs i kommunal regi eller av ideella organisationer samtidigt som kvaliteten höjts. Oslo har därmed fått resurser till en nödvändig utbyggnad av äldreomsorgen. Någon motsvarande studie har vi ännu inte sett i Sverige. Men Socialstyrelsens jämförelse mellan privat och offentlig drift av äldreboende konstaterar att det inte finns några större kvalitetsskillnader. De privata företagen visade bättre resultat än offentliga utövare när det gällde själva omvårdnaden. 

Det är en felaktig bild att de stora vårdföretagen roffar åt sig skattepengar som borde gå till välfärden. Under de senaste fem åren har de tio största vårdföretagen investerat 23 miljarder kronor i verksamheten. Det är mer än dubbelt så mycket som själva vinsten på 10 miljarder kronor. De stora bolagen har alltså bidragit ekonomiskt till välfärden. 

Vi behöver alla goda krafter för att klara av utmaningarna i välfärden. Med höga krav på kvalitet, oavsett privat eller offentlig anordnare, kommer vi att lösa det gemensamt. Vinststopp skulle tvärtom bli ett välfärdsstopp.

 

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

En förkortad version av artikeln publicerades i Aftonbladet 21 april 2013.