Fakta om kvalitet, ingen blålögn i P1

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund medverkade i P1-morgon idag, i en diskussion om vinster i välfärden. Hon hänvisade där till Socialstyrelsens jämförelse av driftsformer från i maj förra året, och hävdade att privat driven äldreomsorg uppnådde bättre resultat än den offentliga. Detta fick Expressens Anna Bäsén att twittra ut att ”Vårdföretagarnas dirre blåljög”.

Det gjorde hon givetvis inte.

Så här sa Inga-Kari: ” Socialstyrelsen har tittat och jämfört privat och offentligt producerat äldreomsorg. Och där är det så att den privata är ju bättre på de flesta av resultaten där. Så att du (Daniel Suhonen) säger att det är sämre i den privata det är inget jag ställer upp på.”

Så vad säger då Socialstyrelsens rapport. Jo – (sidorna 20 och 22):

I äldrebonden är privata utförare bättre på:

 • Delaktighet i genomförandeplan
 • Uppföljning av genomförandeplan
 • Antal anställda per chef
 • Andel sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster
 • Låg personalomsättning
 • Andel heltidsanställda (minst 85 %)
 • Andel äldre som slipper lång nattfasta
 • Läkemedelsgenomgång
 • Riskbedömning av fall
 • Riskbedömning av trycksår
 • Riskbedömning av undernäring

Kommunala äldreboenden är bättre på:

 • Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning
 • Personal per äldre person
 • Andel äldre med eget rum
 • Andel äldre med egen kokmöjlighet

Till saken hör att faktorer som eget rum och egen kokmöjlighet oftast är omöjligt att påverka för de privata aktörerna eftersom hyresvärden styr över standarden, inte företagen själva.

I hemtjänsten är de privata bättre på:

 • Delaktighet i genomförandeplan
 • Uppföljning av genomförandeplan
 • Anställda per chef
 • Andel heltidsanställda (minst 85 %)
 • Val mellan två maträtter

Kommunala är bättre på:

 • Personal per äldre person
 • Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning
 • Låg personalomsättning
 • Andel timavlönad personal

I båda kategorierna har privata aktörer bäst resultat i flest grenar. Ingen blålögn alltså, utan fakta från Socialstyrelsen. Som jag hoppas att alla socialdemokratiska kongressombud funderar över inför fredagskvällens viktiga beslut om framtiden för valfriheten.

Lyssna på diskussionen i P1 morgon här och läs Socialstyrelsens rapport här.