14 av de 20 bästa vårdcentralerna är privata

14 av de 20 mest populära vårdcentralerna är privata och i 8 av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Det visar en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landstings nationella patientenkät genomförd av OmVård.se.

 

– Det är tydligt att patienterna uppskattar sin privat drivna vårdcentral. De privat drivna mottagningarna dominerar bland dem som har fått högst betyg av patienterna. Det borde leda till eftertanke bland dem som funderar över privata vårdgivares framtida roll i välfärden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen en nationell enkät bland patienter i den svenska vården. Under hösten 2012 gjordes en så kallad mellanårsmätning bland slumpvis valda patienter som besökt primärvården i september i 14 landsting och regioner. 

Drygt 111 000 svarande patienter bedömde bemötande, känsla av delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, viljan att rekommendera vårdcentralen, samt helhetsintryck. Resultatet visade att privat drivna vårdcentraler dominerar bland de som fått bäst omdöme. 14 av de 20 bästa vårdcentralerna är privata.  

I 8 av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Privata vårdcentralerna får över lag bättre betyg än de landstingsdrivna, oavsett vilken parameter man tittar på. 

– Valfriheten för patienten sporrar till att höja kvaliteten i såväl den privat drivna som den offentligt drivna verksamheten, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. 

Läs sammanställningen Patienttoppen för att se de populäraste vårdcentralerna i respektive landsting/region fördelat på privat/offentlig utförare här (pdf).

 

För frågor, kontakta:
Håkan Teneliusnäringspolitisk chef
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen