14 av de 20 bästa vårdcentralerna är privata

14 av de 20 mest populära vårdcentralerna är privata och i 8 av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Det visar en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landstings nationella patientenkät genomförd av OmVård.se.