Vård­företagarna kräver politisk tydlighet

Håkan Tenelius skriver i Gotlands Tidningar om hur den politiska osäkerheten drabbar hälso- och sjukvårdsbranschen. Det behövs långsiktiga spelregler för de fristående vård- och omsorgsgivarna.

En liten men växande del av den svenska vården och omsorgen utförs av fristående vårdgivare. Totalt 12-15 procent av vården produceras av någon annan än kommunen eller landstinget, ofta ett resultat av människors fria val av till exempel vårdcentral. De privata vårdföretagen ger just nu jobb till 120 000 personer.

Men valfriheten och den fristående vårdens tillväxt är hotad. Nu närmast vid den kommande socialdemokratiska partikongressen. Där kommer motståndarna till konkurrens och företagande inom välfärden att verka för ett förbud mot vanliga företag. Även inom Alliansen finns förslag om att lokala politiker ska ha rätt att hindra valfrihet och mångfald.

Än så länge är det inget som hindrar att vård och omsorg bedrivs i vanliga aktiebolag. Men osäkerheten om vad som kan hända bortom nästa val påverkar utvecklingen av den fristående vården.

Under 2004-2011 låg ökningen av antalet sysselsatta inom vård och omsorg på i snitt 8 procent per år. Under andra halvåret av 2012 var takten nere på lite över 3 procent. Ändå var hälso- och sjukvården den tjänstebransch som växte snabbast under 2012. Hela 6 000 jobb tillkom.

Enligt SCB har också de offentliga jobben inom välfärden blivit fler de senaste åren, så det var inget nollsummespel som kritiker av konkurrens ofta hävdar. Men nu är utvecklingen dessvärre negativ. I januari i år hade tillväxten minskat till 2,1 procent, enligt Almegas tjänsteindikator.

Det är inte vikande efterfrågan som är orsaken. Det fria vårdvalet gör att antalet patienter som väljer en privat vårdgivare ökar och i allt fler kommuner blir det möjligt att välja fristående hemtjänstföretag. De privata assistansföretagen, som redan dominerar över de offentligt drivna, får allt fler kunder.

Förklaringen till att branschen nu bromsar in är att företagen inte vågar investera och nyanställa på grund av den politiska osäkerhet som råder.

Jag har en känsla av att våra politiker inte riktigt förstår osäkerhetens effekter. Att nya jobb fryser inne och att patienter, pensionärer och assistansberättigade inte kan utnyttja sin rätt att bestämma själva.

Men om politikerna skulle nå insikt om detta föreslår jag följande åtgärder:

Ett beslut på S-kongressen i april där krav på hög kvalitet i all vård och omsorg ersätter försöken att stoppa alternativa vårdgivare, att Allianspartierna tydligt deklarerar att medborgarnas valfrihet ligger fast – och en uppgörelse över blockgränsen som säkrar långsiktiga spelregler för de fristående vård- och omsorgsgivarna.

Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Gotlands Tidningar 14 mars 2013