Skrämselbilder leder inte frågan framåt

Replik på Daniel Suhonens debattartikel ”Deras uppdrag är att förvränga sanningen” 4 mars i Expressen. Suhonen svartmålar tiotusentals anställda inom privat driven vård, skola och omsorg; patienter, elever och brukare samt mängder av anhöriga som uppskattar möjligheten att kunna välja bland olika utförare.

Daniel Suhonen hävdar att inga "vanliga människor" han möter är för vinst. 90 procent sägs motsätta sig "fritt vinstuttag ur vård, skola och omsorg". Dessa siffror har Suhonen, ironiskt nog när han anklagar "lobbyister" för att "fabricera påståenden", räknat samman från flera olika grupper i opinionsundersökningar. Han har också läst vår Vårdföretagarpanel dåligt. Där listas flera negativa effekter om vinstbegränsningar införs, som Suhonen inte låtsas om.

Suhonen menar att hans linje företräds av allmänintresset. Mot detta sägs stå riskkapitalbolag och näringslivsorganisationer. Det är, milt uttryckt, ett fult sätt att svartmåla tiotusentals anställda inom privat driven vård, skola och omsorg; patienter, elever och brukare samt mängder av anhöriga som uppskattar möjligheten att kunna välja bland olika utförare.

En undersökning från United Minds visar att driftsfrågan, liksom insyn i ekonomin, hamnar långt ner över vad som avgör människors val av utförare i välfärdssektorn. Viktigare är exempelvis möjligheten att kunna byta utförare om man inte är nöjd. Allra viktigast klassades medarbetarnas kompetens, tillgänglighet och bemötande gentemot brukarna.

Vårdföretagarna har tillsammans med Almega, Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund, initierat ett arbete för att bättre kunna mäta kvalitet i välfärden, samtidigt som tillsynen stärks. Vi hoppas att fackliga organisationer och politiska beslutsfattare vill vara med och sätta kvalitet i centrum. Skrämselbilder leder inte frågan framåt.

 

Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör för Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Expressen 6 mars.