Enklare och tryggare välja äldreomsorg

Det måste bli enklare att jämföra och välja äldreomsorg. Idag saknas det en gemensam standard för hur kvalitet inom äldreomsorgen ska mätas och redovisas. I en ny rapport presenterar Vårdföretagarna ett förslag till hur man kan mäta och redovisa kvalitet på varje äldreboende och för varje hemtjänstutförare i hela Sverige.

I en ny rapport presenteras Vårdföretagarnas modell för Uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg.

– Bristen på kvalitetsredovisningar gör att privata utförare ifrågasätts, trots att fakta om kvaliteten saknas. Vi vill visa hur man kan redovisa information om kvaliteten inom äldreomsorgen, oavsett om  det gäller en privat eller kommunalt driven verksamhet, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

– Alla äldre och deras anhöriga har rätt att få bra information om alternativen som finns. Det måste bli enklare och tryggare att välja och påverka vilken äldreomsorg man vill ha, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.
 

Fakta om Vårdföretagarnas förslag
Förslaget innebär att resultaten från befintliga kvalitetsmätningar från bland annat Socialstyrelsen sammanställs och redovisas på ett nytt sätt. Kvaliteten bedöms genom flera olika indikatorer som består av både såväl fakta om till exempel möjlighet att välja mat, riskbedömning och åtgärder av trycksår, personalens utbildningsnivå som av brukarundersökningar där de äldre själva får svara på hur de upplever sin situation.

Modellen presenteras som en webblösning som riktar sig till brukarna och deras anhöriga och ska fungera som en guide när man väljer äldreomsorg där man enkelt kan jämföra olika särskilda boenden och utförare av hemtjänst.

Modellen är tillämpbar på nationell nivå och kan därför implementeras i hela Sverige oavsett om verksamheterna drivs i offentlig eller privat regi. Vårdföretagarna vill att en neutral och oberoende part förvaltar modellen på sikt.

Rapporten går att läsa här.