Bra att patientens valfrihet stärks, men varför inte fullt ut?

Vårdföretagarna välkomnar att Patientmaktsutredningen stärker patientens ställning i vården genom en särskild patientlag, men beklagar att utredaren inte tar steget fullt ut och ger patienten valfrihet även vad gäller slutenvård. Det innebär, paradoxalt nog, att lagreglerna för den europeiska patientrörligheten blir mer långtgående än patientens rätt att söka slutenvård över landstingsgränsen.