Vård­företagarnas kommentar till LO:s utspel: LO öppnar en destruktiv experimentverkstad för den svenska välfärden

LO öppnar en mycket destruktiv experimentverkstad för den svenska välfärden. Förslag som så radikalt skulle förändra förutsättningarna för vård- och omsorgsföretagen hämmar utvecklingen redan i dag. Den politiska osäkerheten gör att företagen inte vågar satsa och nyanställa. LO:s förslag innebär stopp för både valfriheten och de nyinvesteringar som behövs för att klara framtidens utmaningar.