Välkommet besked om insats för att stärka kompetens kring upphandlingar

Regeringen meddelar idag att Kammarkollegiet ges i uppdrag att stärka kompetensen i kommuner och landsting kring upphandlingar av vård och omsorg. Vårdföretagarna, som uppmärksammade att upphandlingarna inte säkrar kvaliteten i omsorgen i en nyligen lanserad rapport, välkomnar initiativet.