Nytt avgiftssystem från och med 1 januari 2013

I våras fattade årsmötet beslut om att införa ett nytt avgiftssystem för medlemskapet i Vårdföretagarna, som är en del av Almegagruppen. Nedan följer en kortare sammanfattning och information kring vilka nya avgiftsvillkor som gäller från och med den 1 januari 2013.

De förändrade avgifterna gäller för medlemskapet som rör arbetsgivarservice, branschavgifterna är oförändrade. Avgiften beräknas på en andel av lönesumman enligt en trappstegsmodell. Till detta kommer en grundavgift om 3000 kr för medlemskapet i arbetsgivarsektionen.

Se detaljerad beskrivning och exempel nedan

Lönedelssumma Avgift
0-24 Mkr  0,12 %
25-49 Mkr  0,11 % 
25-49 Mkr  0,10 % 
100-499 Mkr  0,09 % 
500-999 Mkr  0,08 %
1000-2000 Mrk  0,07 % 
2000+ Mkr  0,06 %

Exempel

Företag med en lönesumma om 24 Mkr
3000 kr i grundavgift +
28 800 kr (0.12 procent av 24 Mkr)
Summa: 31 800 kr

Företag med en lönesumma om 70 Mkr
3000 kr i grundavgift +
30 000 kr (0,12 % av lönesumman understigande 25 Mkr)+
27 500 kr (0,11 % av lönesumman mellan 25 Mkr och upp till 49 Mkr)+
20 000 kr (0,10 % av lönesumman mellan 50 Mkr 70 Mkr)
Summa: 80 500 kr

93 % av den totala avgiften för arbetsgivarsektionen utgör en serviceavgift som är momspliktig och avdragsgill i deklarationen. 

Koncernrabatt

För koncerner med bolag anslutna till något av Almegas förbund och där den sammanlagda lönesumman överstiger 500 miljoner kronor beräknas avgiften på den sammanlagda lönesumman för koncernen, vilket innebär att man snabbare hamnar i de delar av trappan som har en lägre avgift. Den totala avgiften för hela koncernen fördelas därefter ut på respektive företag i proportion till hur stor lönesumma det enskilda företaget har i förhållande till hela koncernen.

Medlemsavgiften liksom koncernrabatten baseras på de uppgifter ni som medlemsföretag rapporterar in till medlemsuppgift.se i januari varje år. För att avgiften skall bli korrekt är det viktigt att samtliga koncernbolag rapporterar in lönesummor i tid.

För att underlätta för er att räkna ut medlemsavgiften kommer vi inom kort att lägga ut en avgiftsräknesnurra på almega.se/medlemsavgift.

Om du har frågor kring kostnaderna för ditt företag kan du kontakta June Mohns,
june.mohns@almega.se tel. 08-762 70 54