LO:s förslag gynnar inte välfärden

Företagen har visat sig vara bättre på att ha rätt kompetens på rätt plats när den behövs. Det måste väl vara det som ses som en viktig komponent för en god äldreomsorg? Inte bara att det finns så många som möjligt på lönelistan?

I tisdagens tidning invänder Peter Franke mot min och Vårdföretagarnas kritik av LO:s förslag om vinstbegränsningar i välfärdsföretag.

Jag kallar LO:s förslag för en destruktiv experimentverkstad för välfärden, och Franke kontrar med att de privata företagen stått för experimentet och "testat hur långt de kan gå med nedskärningar av personal, inlåsning av äldre och vägning av kissblöjor".

Det är den här typen av antydningar och missuppfattningar om privata företag som banat väg för den förvirrade vinstdebatten på senare tid. Alla missförhållanden lastas den privata driften. Äldreomsorgens problem blir vi av med om vinstutdelningar stoppas.

Är inlåsning verkligen privat drifts fel? Det senaste och oerhört skakande larmet om inlåsning av dementa slogs av Uppdrag Granskning och gällde ett äldreboende i Piteå. Som drevs kommunalt.

"Blöjvägningen" är en skröna. Alla professionellt arbetande äldreboenden väger inkontinensskydd för att anpassa dem optimalt. Ett äldreboende som INTE väger blöjor har förmodligen kvalitetsbrister, påpekade en inkontinensexpert för mig.

Skär privata företag ned på personal? Socialstyrelsens jämförelser visar att privata företag håller något högre kvalitet i omvårdnaden än den offentliga driften trots att bemanningen på papperet är något lägre.

Företagen tycks vara bättre på att ha rätt kompetens på plats när den behövs. Det måste väl vara det som är poängen med en god äldreomsorg? Inte att det finns så många som möjligt på lönelistan?

Så låt oss lämna debatten om driftsform. Det viktiga måste vara att vi mäter kvaliteten och jämför. Den som levererar bäst kvalitet för de pengar vi satsar bör väl få uppdraget?

LO:s förslag gynnar inte välfärden. Det går ut på att dra undan förutsättningarna för seriösa och idérika entreprenörer i vård och omsorg, och är ett cyniskt experiment som inte bara slår mot företagare och anställda, utan framför allt mot pensionärer och patienter.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna