Kvaliteten i andra hand när kommunerna upphandlar äldreboenden visar ny undersökning

Kommunala upphandlingar av äldreboenden uppvisar stora brister. Det visar en genomgång av alla genomförda upphandlingar av äldreboenden – 70 stycken – som kommunerna genomfört under 2011 och första halvåret 2012. Endast fem procent av kraven gäller vilka resultat som faktiskt uppnås. Priset blir i praktiken oftast avgörande även i upphandlingar där kvaliteten är tänkt att väga tungt.