Kan vi inte lägga tjafset om driftsformer åt sidan?

Jag bemöter idag en ledare i Värmlands Folkblad, som i en kommentar till LO:s vinstförslag  beskyllde privat drift för i princip alla brister i svensk äldreomsorg. Ledaren är ett utmärkt exempel på de myter som hos LO blivit sanningar som måste hanteras med politiska insatser. Jag lägger ut mitt svar i bloggen tillsammans med chefredaktören Peter Frankes svar. Och minsann – där dyker ytteligare en myt upp, att vårdbranschen har en vinstmarginal på 10-15 procent (sanningen är en rörelsemarginal på  7,6 procent, ungefär som  i näringslivet i övrigt).

 

”I tisdagens tidning invänder Peter Franke mot min och Vårdföretagarnas kritik av LO:s förslag om vinstbegränsningar i välfärdsföretag.

Jag kallar LO:s förslag för en destruktiv experimentverkstad för välfärden, och Franke kontrar med att de privata företagen stått för experimentet och ”testat hur långt de kan gå med nedskärningar av personal, inlåsning av äldre och vägning av kissblöjor”.

Det är den här typen av antydningar och missuppfattningar om privata företag som banat väg för den förvirrade vinstdebatten på senare tid. Alla missförhållanden lastas den privata driften. Äldreomsorgens problem blir vi av med om vinstutdelningar stoppas.

ÄR INLÅSNINGEN verkligen privat drifts fel? Det senaste och oerhört skakande larmet om inlåsning av dementa slogs av Uppdrag Granskning och gällde ett äldreboende i Piteå. Som drevs kommunalt.

”Blöjvägningen” är en skröna. Alla professionellt arbetande äldreboenden väger inkontinensskydd för att anpassa dem optimalt. Ett äldreboende som INTE väger blöjor har förmodligen kvalitetsbrister, påpekade en inkontinensexpert för mig.

Skär privata företag ned på personal? Socialstyrelsens jämförelser visar att privata företag håller något högre kvalitet i omvårdnaden än den offentliga driften trots att bemanningen på papperet är något lägre. Företagen tycks vara bättre på att ha rätt kompetens på plats när den behövs. Det måste väl vara det som är poängen med en god äldreomsorg? Inte att det finns så många som möjligt på lönelistan?

SÅ LÅT OSS lämna debatten om driftsform. Det viktiga måste vara att vi mäter kvaliteten och jämför. Den som levererar bäst kvalitet för de pengar vi satsar bör väl få uppdraget?

LO:s förslag gynnar inte välfärden. Det går ut på att dra undan förutsättningarna för seriösa och idérika entreprenörer i vård och omsorg, och är ett cyniskt experiment som inte bara slår mot företagare och anställda, utan framför allt mot pensionärer och patienter.

Håkan Tenelius

näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

•••

OK, vårdskandaler och vanvård förekommer även i kommunala boenden. Det gör inte saken bättre, och något borde verkligen göras åt det. Men Vårdföretagarna ser inga bekymmer och vill inte ha några regleringar. De vill behålla vinstmarginaler på 10-15 procent och säger nej till insyn och öppenhet.

LO:s förslag är varken destruktivt eller cyniskt. Det är konstruktivt och pragmatiskt. Det öppnar till och med för lokala avtal med vårdföretag, där de tillåts ta ut mer i vinst än de 2-3 procent som borde vara rimligt för de företagare som är mer intresserade av vård och om-sorg än av vinst.

Peter Franke

chefredaktör”

(Värmlands Folkblad 2012-01-18)