Vårdförertagarnas kommentar till Kommunals välfärds­rapport: Kvalitetsmätning istället för bemanningsreglering

Det är positivt att Kommunal klargör att kvalitetsbrister i äldreomsorgen inte har med driftsform att göra. Förhoppningsvis hjälper det LO att komma till samma slutsats. Att reglera bemanningen hårdare som Kommunal föreslår är dock fel recept för ökad kvalitet i äldreomsorgen. Alla utförare måste ha den flexibilitet som krävs för rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Reglering motverkar detta.