Socialstyrelsen kräver omedelbara åtgärder på (kommunala) Koppargården

Snart är det väl bara välfärdsnördarna (jag lånar begreppet  från min kollega Stig) som följer turerna kring tidigare Caremadrivna Koppargården. För ett år sedan gällde det hela det mediekonsumerande folket, men både det och de flesta medierna har tröttnat. Vilket är synd. Idag skriver Vårdförbundets Vårdfokus och Dagens Samhälle om Socialstyrelsens granskning, där omedelbara åtgärder mot brister krävs av utföraren – som ju sedan februari är Stockholms stad. Tydligare går det inte att illustrera faktumet att driftsformen inte avgör kvaliteten.

Bland välfärdsnördarna finns alla de folkvalda politiker som ägnat 2012 åt att fundera över och debattera vinster och driftsformer i vård och omsorg. Flera tankar och förslag från partier och fackförbund har lanserats, och regeringen har tillsatt ett par utredningar och aviserat ytterligare en som direkt berör frågorna.

I början av året tycktes många politiker vara övertygade om att vinstdrivande företag fuskade med kvaliteten. Idag säger nästan alla när vi möter dem på tu man hand att kvalitetsbrister inte har med driftsformen att göra. En och annan (men förvånansvärt få) har också noterat Socialstyrelsens jämförelse av driftsformer från i maj, där privat drift är bättre än offentlig när det gäller omvårdnad, och där vinstdrivande företag också är marginellt bättre än privata non profit-utförare.

Ändå talar de om vinstbegränsningar eller inskränkningar i etableringsfriheten för privata vård- och omsorgsföretag. Med hänvisning till den allmänna opinionen, som i mätningarna fortfarande är kritisk till privata utförare. En opinion som alltså slutade hänga med i utvecklingen av Caremahistorien strax efter DN:s numera bevisat felaktiga påstående att blöjor vägdes och återanvändes i besparingssyfte.

Jag är övertygad om att dessa folkvalda både läser Dagens Samhälle och lyssnar till Vårdförbundet. Men jag är mer tveksam till om de har modet att själva försöka upplysa den allmänna opinionen om vad som är fakta i målet. Det verkar faktiskt som att några av dem är beredda att välja sämre lösningar för välfärden än de som står till buds i ett försök att vara allmänheten till lags. En allmänhet som ännu går i tron att det som egentligen är modern inkontinensvård handlar om att girigt krama vinster ur begagnade kissblöjor.