Blöjvägning, för xx:e gången…

Just när man trodde att det var över…

Annelie Nordström presenterar på DN Debatt idag Kommunals strategi för välfärden. Inget stopp för privata alternativ men reglering av bemanning och omstöpning av LOV. Förslag som absolut måste granskas och debatteras.

Men jag baxnar redan vid den första meningen: BLÖJVÄGNINGEN dras upp igen! Av en fackförbundsordförande som representerar också dem som sköter den professionella anpassningen av inkontinensskydd. För det som utvecklats till en absurd skröna handlar egentligen om modern inkontinensvård. Det måste Annelie Nordström veta.

”Blöjvägningen”  på äldreboendet Koppargården presenterades i Dagens Nyheter som det ultimata beviset för giriga kapitalisters hänsynslösa framfart i äldreomsorgen. Blöjorna väges för att kunna återanvändas in till bristningsgränsen i jakten på besparingar.

Allt var ett missförstånd. Förmodligen också bland några av medarbetarna på Koppargården.

I själva verket är blöjvägningen ett inslag i ett program för utveckling av inkontinensvården.  Programmet leds från Hjälpmedelsinstitutet av nätverket Nikola, där både kommuner och företag ingår. Inkontinensskydden vägs för att kunna anpassas optimalt, bland annat för att bäraren ska kunna få en ostörd nattsömn.

Det finns många problem att lösa i den svenska äldreomsorgen. Bland annat hur vi bättre kan mäta, redovisa och jämföra kvaliteten. Men ambitionen att utveckla inkontinensvården är inte en del av problemet. Snarare en del av lösningen.