Vid misstanke om kriminalitet inom personlig assistans

Vårdföretagarna har noterat att ett flertal företag med verksamheter inom personlig assistans för närvarande utreds av polis och åklagare och känner stor oro för vad detta kan betyda för tilliten till verksamheten. Vi vill här tydliggöra våra ståndpunkter med anledning av detta;

  • Blotta misstanken om att kriminell verksamhet förekommer medför betydande konsekvenser för förtroendet för systemet vilket framförallt drabbar alla de människor i Sverige som är beroende av personliga assistenter för att kunna leva ett liv som andra.
     
  • Majoriteten av alla företag inom personlig assistans är seriösa och gör stora insatser för sina kunder genom att bedriva kvalitativ assistans. Vårdföretagarna är måna om att alla dessa ska ha rimliga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet utan att behöva drabbas av den osunda konkurrens som kriminalitet för med sig. 
     
  • Vårdföretagarnas branschorganisation för företag inom personlig assistans har sedan flera år tillbaka påtalat till ansvariga myndigheter och politiker att ökad kontroll och tillsyn är nödvändig och välkomnar därför de förändringar som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 om detta.
     
  • Vårdföretagarna har krav på att medlemmarna ska följa gällande lagstiftning och våra etiska riktlinjer. Om ett medlemsföretag inom Vårdföretagarna utreds av polis och åklagare ser vi mycket allvarligt på detta. Vårdföretagarna kan inte föregå en rättslig process. Under den tid som processen fortgår står dock företaget i fråga under observation. Om den leder till åtal och företrädare för företaget döms för allvarlig brottslighet som är relaterad till företagets verksamhet utesluts företaget omedelbart ur Vårdföretagarna.