Ny brukar­undersökning bekräftar kvaliteten inom den privata äldreomsorgen

De privata äldreboendena får bättre helhetsomdömen än de kommunala boendena, och har bättre omdömen i 13 av 17 mer preciserade frågor. Differenserna är dock små, utom vad gäller de aktiviteter som boendena erbjuder, där skillnaden är större till de privata alternativens fördel.

– Ännu en brukarundersökning bekräftar nu att privat driven äldreomsorg håller hög kvalitet. Det är särskilt intressant att detta gäller Stockholm, där kvaliteten i privat äldreomsorg varit starkt ifrågasatt det senaste året.

Det säger Håkan Tenelius, Vårdföretagarnas näringspolitiska chef, i en kommentar till Stockholms stads brukarundersökning inom äldreboenden 2012.

De privata äldreboendena får bättre helhetsomdömen än de kommunala boendena, och har bättre omdömen i 13 av 17 mer preciserade frågor. Differenserna är dock små, utom vad gäller de aktiviteter som boendena erbjuder, där skillnaden är större till de privata alternativens fördel.

– Brukarnas omdömen är ett av de viktigaste kvalitetsmåtten när det gäller äldreomsorgen. Det räcker dock inte med att redovisa kvaliteten mellan olika driftsformer. Först när omdömena bryts ner på enskilda boenden kan de bli vägledande för äldre och anhöriga som ska välja, säger Håkan Tenelius

Undersökningen finns att läsa här. Den genomfördes vecka 33-42 2012. 3290 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel: +46 (0)8 762 69 24
hakan.tenelius@almega.se
www.vardforetagarna.se