Brev angående fuskanklagelser inom personlig assistansbranschen

Till medlemmarna inom Bransch Personlig Assistans

Som många av er säkert redan har uppmärksammat har samarbetet mellan Försäkringskassan, polis och åklagare resulterat i att tillslag gjorts mot några assistansbolag den senaste månaden. I två av fallen sitter företagsledningen häktade misstänkt för ett flertal brott vilka alla kan leda till fängelse. I ett fall sitter även en person från Försäkringskassan häktad.

För drygt ett år sedan gick Försäkringskassan ut med informationen att de identifierat 23 bolag som de tillsammans med polis och åklagare skulle titta närmare på. För någon månad sedan gick de även ut med informationen att detta skulle omfatta ca 2000 brukare.

Det som händer nu är med andra ord början av resultatet av den granskningen. Det handlar om redan begångna handlingar, inte nytt fusk. Vi kan med andra ord räkna med mycket uppståndelse i media en tid framöver när polisen gör fler tillslag.

Från Vårdföretagarnas sida tar vi självklart avstånd från alla sorters kriminalitet och beklagar att kriminella grupper fått fotfäste inom assistansbranschen. Vi välkomnar därför den upprensning som nu pågår och hoppas att den ska fortgå till dess alla kriminella element är bortrensade.

Branschstyrelsen följer noggrant utvecklingen av vår bransch och debatten om vård och omsorg generellt. Vi samarbetar också med Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv i detta.

Vi skickar detta brev till er för att ni ska få kännedom av vad som händer. Vi tror att det är viktigt att ni som enskilda medlemmar och företagare försöker nå era medarbetare och kunder och lugna dem. Vi får inte glömma att det i dagsläget endast handlar om ett tjugotal bolag av de drygt 1 600 som ansökte om tillstånd att bedriva assistansverksamhet.

På årsmötet 2013 kommer vi att diskutera vidare hur vi ska arbeta för att vända den allmänna opinionen mot privat vård och omsorg, bland annat genom att visa allt det positiva som görs i våra verksamheter. Nästa årsmöte hålls den 13 februari 2013 i Stockholm och vi återkommer med mer information senare i år.  Hör gärna av er om ni redan nu har kloka tankar och idéer!

Vänliga hälsningar

Fredric Käll
Ordförande, Bransch Personlig Assistans, Vårdföretagarna

Katarina Storm Åsell
Branschsansvarig, Bransch Personlig Assistans, Vårdföretagarna