Vård­företagarnas kommentar till Stefan Löfvens utspel idag: Transparensen måste vara ömsesidig

Vi är positiva till en öppen redovisning av hur överskott används, av kvalitetsarbete och kvalitetsresultat. Men samma transparens måste gälla också för kommunal och landstingsdriven verksamhet. Det är lika viktigt att medborgarna kan se att skattepengarna används rätt i kommunala enheter. Då minskar risken för ineffektivitet och kvalitetsbrister även där.