Ny undersökning visar att anställda trivs bättre i privata vård­företag än i kommuner och landsting

Jobbhälsobarometern, framtagen av Sveriges företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex, visar att privatanställda är nöjdare med sin arbetssituation. Områden där privatanställd personal är nöjdare gäller möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras, med ledningen och styrningen, med arbetsbelastningen och med sin lön. Undersökningen baseras på närmare 900 telefonintervjuer.