Förbättrad nationell uppföljning av äldreomsorg, workshop/rådslag 24 oktober

Bransch äldreomsorg har tagit det första steget i projektet och den 24 oktober anordnas en workshop i Stockholm. Syftet är att skapa samsyn bland Vårdföretagarnas medlemmar om vilka områden som bör följas upp nationellt.

Just nu pågår en intensiv debatt om kvalitet inom äldreomsorgen, och hur äldreomsorgen ska följas upp. Vårdföretagarna driver ett projekt som syftar till att utveckla och förbättra den nationella uppföljningen av äldreomsorgen i Sverige, med målet att presentera uppföljningsresultat per enhet/företag för allmänheten.

Var med och påverka den nationella uppföljningen av äldreomsorgen! Medverka i rådslag bland Vårdföretagarnas medlemmar 24 oktober

Bransch äldreomsorg har tagit det första steget i projektet och den 24 oktober anordnas en workshop i Stockholm. Syftet är att skapa samsyn bland Vårdföretagarnas medlemmar om vilka områden som bör följas upp nationellt.

Nu är det dags för medlemmar i Vårdföretagarna att enas om vilka områden som ska följas upp
Istället för uppföljning av mer än 100 indikatorer, varav de flesta på kommunal nivå, ska vi enas om 5-10 områden som ska följas upp på enhets/företagsnivå.

Antalet platser är begränsade
Workshopen kommer att bestå av två arbetsgrupper om 20 personer. En arbetsgrupp arbetar med att skapa samsyn kring vad som ska följas upp inom hemtjänst, den andra om vad som ska följas upp inom särskilt boende.

Upp till 2 personer per äldreomsorgsföretag får anmäla sig.

Dag/Tid: 24 oktober
Tid: Kl. 10 – 16
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmäl dig här

Statusen inom den nationella uppföljningen av äldreomsorgen idag är att:
• Fler än 100 indikatorer följs upp, bland annat av Socialstyrelsen
• Endast få indikatorer följs upp på enhetsnivå/företagsnivå
• Det är svårt för allmänheten att hitta och förstå information om äldreomsorgen, som underlättar jämförelse och val

Målet är att komma överens om 5-10 områden som följs upp nationellt

Målet med den förbättrade nationella uppföljningen är att komma överens om de 5-10 viktigaste områdena som ska följas upp nationellt. I ett senare skede ska denna uppföljning presenteras på ett enkelt och pedagogiskt sätt för allmänheten.

Flera aktörer involveras i projektet

Flera aktörer (Vårdföretagarna, SKL, Socialstyrelsen, Pensionärsorganisationer, Fack, Forskare) kommer att involveras i arbetet, med målet att skapa en nationell uppföljning som samtliga aktörer accepterar. SKL och Socialstyrelsen är informerade och har ställt sig positiva till initiativet.

Nu i höst är det primärt fokus på att försöka skapa samsyn i branschen på vilka 5-10 områden som är de absolut viktigaste att följa upp nationellt.