Sverige slagträ i norsk debatt om vinster

Den svenska vinstdebatten har nått Norge. Eller om det är tvärt om. I flera artiklar har norska Finansavisen skrivit om Socialistisk venstres partiledare Audun Lysbakkens krav på ett stopp för vinstutdelning i norska välfärdsföretag med hänvisning till ”svenska erfarenheter” av privata företag. Samma retorik hörs från Fagforbundet, som organiserar offentliganställda.

I dag har Finansavisen ett uppslag där tidningen konstaterar varken Lysbakken eller Fagforbundet får något medhåll från ”Fagforbundets svenske søster” Kommunal.

Finansavisen hänvisar till Vårdföretagarnas och Kommunals gemensamma Almedalsseminarium, där ordföranden Annelie Nordström tog tydligt avstånd från LO-kongressens beslut om vinsstopp (1.06.20 in i bambusersändningen). ”De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. LO är ett särintresse” sa Annelie Nordström bland annat, och talade både om den kvalitet företagen bidrar med och möjligheten till export.

Annelie Nordströms tydliga avståndstagande från LO-beslutet drunknade i Almedalsbruset, men kan nu få desto större betydelse i den norska debatten. Det blir svårare att skrämmas med Sverige när man samtidigt måste förklara hur 140000 svenska kommunalmedlemmar kan ha fel.

Här är en utskrift av vad Annelie Nordström bland annat sa om LO-beslutet:

Annelie Nordström: När det gäller vad LO tycker, så är Kommunal en av medlemmarna i LO. Det finns bara 14 medlemmar i LO, och då har man en demokratisk kongress. Kongressen tyckte något på två områden: 1. Ta bort LOV. 2. Att non profitföretag är bättre än vinstföretag. De åsikterna kan du inte trä på Kommunal idag. Vi har ett annat förhållningssätt i den här frågan, och vi förlorade debatten på LO-kongressen. Däremot kommer det att ske en stor utredning inom LO nu där man kommer att jobba vidare med de här frågorna. Men LO är ett särintresse.

Stig-Björn Ljunggren, moderator: Jag träffade en MYCKET högt uppsatt person inom LO som sa att ”jag förstår inte riktigt det här beslutet vi tog.”

Annelie Nordström: Den personen får tala för sig själv. Jag begriper beslutet – varenda stavelse i det.