Falsk matematik från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha stopp för vinstdrivande företag. Jonas Sjöstedt säger att vinsterna i privata vård- omsorgs- och skolföretag skulle räcka till 20000 nya jobb. Men beräkningarna, som Vänsterpartiet säger bygger på underlag från SCB, ger rejält utslag på Aftonbladets lögndetektor.

Vänsterpartiet hävdar att den vinst som genererats i företagen i den verksamhet som finansieras via skatten uppgår till 8,1 miljarder kronor. Men det är inte samma sak som att pengarna försvinner ur verksamheten, som Vänsterpartiet menar.

Vänsterpartiets siffra gäller det sammanlagda rörelseresultatet efter avskrivningar (dessutom i mer än 45000 vård- och skolföretag, inte i ett fåtal riskkapitalbolag, som det kan låta som i retoriken). För att beräkna vinsten måste man dra av finansiella poster och bokslutsdispositioner. Och på vinsten måste bolaget betala skatt. Av vinsten efter skatt återinvesteras i regel större delen i företaget, medan en mindre del delas ut till aktieägarna.

När Vårdföretagarna i början av sommaren undersökte lönsamheten i medlemsföretagen svarade 80 procent att de går med överskott. Av dessa avsåg 51 procent att använda pengarna till expansion och nyanställningar. 83 procent skulle investera i bland annat kompetensutveckling, och 67 procent skulle satsa på att utveckla verksamheten på annat sätt. Bara två procent skulle dela ut hela överskottet.

Vänsterpartiet har inte fel i att de flesta vårdföretagen är ekonomiskt bärkraftiga och genererar överskott. Däremot har Jonas Sjöstedt & Co helt fel när de antyder att överskotten helt försvinner ut ur verksamheten. Förutom då att de räknar helt galet.