Vård­företagen återinvesterar överskott

Drygt åtta av tio vårdföretag genererar ett överskott. Oavsett om verksamheten generar ett överskott eller inte vill vårdföretagen främst använda ett överskott till att stärka företaget. Det vill säga investera i ny utrustning, lokaler och/eller förbättra för personalen.

Det visar en undersökning i Vårdföretagarpanelen, där nära 500 företagsledare inom privat driven vård och omsorg svarat på frågor om hur eventuella överskott kommer att användas.

Äldreomsorgsföretagen har sämre lönsamhet än genomsnittet. Främsta anledningen till att företagen går med underskott är att ersättningar från kommuner och landsting inte räknats upp eller att vissa arbetsinsatser inte ersätts alls.

Företagen vill också använda överskotten till att utveckla verksamhetens innehåll som att effektivisera rutinerna, utveckla nya metoder för vården eller omsorgen. Därefter kommer expansion av verksamheten.

Fyra av tio företag vill också dela ut en del av överskottet. Bara en procent av de lönsamma företagen vill dela ut hela överskottet, vilket är något färre än för ett år sedan.

Läs hela undersökningen här