Hur väljer vi omsorg efter kvalitet om ingen mäter den?

Seminarium, Almedalen Äldre vill själva ha möjlighet att välja äldreomsorg och det valet underlättas om det finns bra information tillgänglig om alternativen. Men vad är kvalitet och hur väljer man omsorg efter kvalitet om ingen mäter den? Vad värdesätter de äldre när det verkligen kommer till kritan? Vårdförbundet, Äldrecentrum och Vårdföretagarna Onsdag 4/7, 11:45 – 12:45