Hur får vi världens bästa äldreomsorg?

Seminarium, Almedalen Kommunal och Vårdföretagarna De äldre blir allt fler men äldreomsorgen får en allt mindre del av de offentliga resurserna. 2020 förväntas kostnaderna explodera samtidigt som behovet av branschkompetent personal inom äldreomsorgen ökar. Vilka visioner har Kommunal respektive Vårdföretagarna för framtidens äldreomsorg och vad krävs för att nå dit?