Dokument inifrån om Carema Care i repris

På torsdag den 2 augusti sänder SVT2 en repris av den granskning av Carema Care som Dokument inifrån gjorde i höstas. Men mycket har hänt som gör att programmets bild av Carema Care knappast är rättvis.

Viktigast är kanske det som framkom vid ett Timbroseminarium i våras. Frilansjournalisten Erik Palm, som gjort programmet på SVT:s uppdrag, hade kontaktat ett stort antal tidigare medarbetare vid Carema Care för att få belägg för sin tes om vanvård orsakad av jakt på vinst och bonusar. Ingen av dem som talade emot tesen fick vara med i programmet. Endast en av dessa tidigare anställa användes som källa. Och det var en person som enligt en tidigare chef på Carema Care avskedats av skäl som ingen kan ifrågasätta, och som kan antas ha personliga motiv att skada företaget. (Det hade varit en skandal värt ett eget program om en arbetsgivare inom vården INTE stoppat en anställd i ett dylikt fall.)

Dessutom har följande hänt:

  • Vårdföretagarnas oberoende etikråd har granskat Carema Cares ledning, och konstaterat brister som rådet ansåg att ledningen har ambition och resurser att rätta till. Rådet sa också att vissa problem i Carema Care finns inom hela äldreomsorgen.
  • Carema Care hade redan för ett år sedan frusit för att sedan helt avskaffa de osunda bonusprogrammen.
  • Caremas och flera andra stora vårdkoncerners ägare har aviserat att vinster ska beskattas i Sverige och inte i lågskatteländer.
  • Olika granskningar (t ex Dagens Samhälles) av Dagens Nyheters rapportering av Carema Care har visat att rapporteringen var tendensiös och i vissa fall behäftad med sakfel. Någon liknande granskning av Dokument inifrån har inte gjorts.
  • Socialstyrelsen har jämfört olika driftsformer för att se om det finns kvalitetsskillnader – och inte hittat några. När det gäller omvårdnaden hävdar sig de privata företagen något bättre än offentlig drift och icke vinstdrivande utförare.

Dokument inifråns och Dagens Nyheters Caremagranskningar har fört det goda med sig att frågan om hur kvalitet i äldreomsorgen ska mätas nu står högt på agendan. Det välkomnar alla seriösa äldreomsorgsföretag. De vet att de måste vara bättre än den offentliga konkurrenten, och ska de kunna visa detta måste kvaliteten mätas.

Men de tendensiösa granskningarna har också lett till att många tror att äldreomsorgens problem och brister är en fråga om driftsform. Det är en fundamental missuppfattning. Tvärt om är alternativ och sund konkurrens en del av lösningen.

Till detta kommer att granskningarna om inte dödat, så i alla fall allvarligt skadskjutit en av de aktörer som kan bidra till den nödvändiga utvecklingen av vår äldreomsorg.