Vård­företagarna välkomnar utredning om stärkt meddelarskydd

– Detta är en viktig och efterlängtad utredning. Meddelarskyddet måste säkras i lag, både för att alla ska vara säkra på vad som gäller och för att konkurrensneutralitet ska råda. Avtalat meddelarskydd fungerar inte alltid som tänkt, då medarbetare blir osäkra på vad som gäller på en viss arbetsplats. En lag som likställer villkoren för privata och offentliga vårdgivare undanröjer den osäkerheten.