Kontrollerna kränker sjukas integritet

Maria Larsson presenterar bra förslag för att minska fusk, förslag som vi stöder och själva har drivit för att få bort oseriösa och kriminella aktörer. Men ett förslag kan få stora konsekvenser för personlig integritet och valfrihet.

Personlig assistans är en unik lag eftersom det ger den funktionshindrade rätten att leva ett liv som andra, bland annat genom full valfrihet. Det ger individen möjlighet att påverka vem som utför hjälpen men också att kunna välja bort en utförare som inte sköter sig. I dag har 55 procent valt privata anordnare och är mer nöjda än de som valt kommunala.

Maria Larsson presenterar bra förslag för att minska fusk, förslag som vi stöder och själva har drivit för att få bort oseriösa och kriminella aktörer. Men ett förslag kan få stora konsekvenser för personlig integritet och valfrihet.

Socialstyrelsen ska få göra inspektion i den funktionshindrades bostad när assistans utförs av en anhörig som är anställd av en privat anordnare.

Eftersom majoriteten av all assistans förutsätter att anhöriga finns till hands för att täcka upp när det inte är möjligt att bemanna med utomstående assistenter, får socialstyrelsen möjlighet att utan motivering skapa sig tillträde till väldigt många människors hem. En rätt som inte ens polis har. Detta är gravt integritetskränkande!

Om alternativet till oanmälda inspektioner är att lämna en privat utförare till förmån för kommunen är vi övertygade att många kommer göra det. Den borgerliga regeringen verkar därmed för att begränsa valfrihet till förmån för ökad myndighetskontroll. Det går stick i stäv med vad regeringen gick till val på.

Fredric Käll, ordförande för bransch Personlig assistans inom Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare publicerad i Expressen