Vård­företagarna kommenterar Statens vård- och omsorgsutredning

Vårdföretagarna ser positivt på förslaget till en enklare myndighetsstruktur. Ur företagens perspektiv är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar för nationell samordning och enhetlighet. Vi välkomnar särskilt ambitionen att utveckla arbetet med godkännanden, tillstånd och tillsyn. Dagens långa väntetider på tillstånd hindrar företag som vill utveckla sin verksamhet.