Landstingsdrivet i topp

Webbplatsen OmVård.se brukar sammanställa resultatet av SKL:s nationella patientenkät och får då fram en rankinglista med vårdcentralerna i hela landet. I år bad Vårdföretagarna OmVård att också lägga till driftsform, så att det gick att jämföra privata med landstingsdrivna vårdcentraler.

Resultatet blev talande, på flera sätt. Att privata vårdcentraler hävdar sig utmärkt i konkurrensen var helt tydligt. 16 av de 20 populäraste vårdcentralerna är privata. I 15 av landets 21 landsting eller regioner ligger en privat vårdcentral i topp.

Men den vårdcentral som fick allra högst poäng av sina patienter är landstingsdriven. Och den återfinns i Jämtland, ett län där mångfalden och valfriheten inte är särskilt utvecklad – något Vårdföretagarna många gånger påpekat.

Hur stämmer det? Vi brukar ju säga att valfriheten och konkurrensen driver på kvalitetsutvecklingen. Motbevisas den tesen i årets patientenkät?

Nej, faktiskt inte. Årets etta är Backe hälsocentral. Bara några mil därifrån ligger en av Jämtlands få privata vårdcentraler,  Nya närvården i Hoting – också den bland de 20 i topp. Backe och Nya närvården är konkurrenter som varje dag kan jämföra sig med varandra. Det stimulerar till god service och gott bemötande på båda sidor. Helt enkelt ett utmärkt exempel på vad patienterna har att vinna på konkurrens i vården.

Grattis till topplaceringen, Backe Hälsocentral!