S-förslaget om vinstbegränsning hindrar de små, lokala företagen

Idag presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att kommuner och landsting själva ska kunna bestämma om vinststopp för privata välfärdsföretag.

Det är bra att socialdemokraterna inte helt stänger dörren för välfärdsföretagen, men förslaget begränsar mångfalden och valfriheten som partiet säger sig värna.

Socialdemokraternas förslag ökar den politiska osäkerheten för våra företag. Om förutsättningarna i kommunen eller landstinget riskerar att ändras vid varje val blir det mycket svårt att bedriva ett vårdföretag långsiktigt.

Det slår hårdast mot de små, lokala företagen. Risken blir att duktiga vårdentreprenörer helt avstår från att sjösätta sina goda idéer. Det förlorar både valfriheten och välfärden på.

Det viktiga kan inte vara företagsformen, utan vilken kvalitet som välfärdstjänsterna håller. I stället för regleringar behövs en nationell kvalitetsmätning av all vård- och omsorgsverksamhet. Då blir det möjligt att  säkra kvaliteten, och människor kan själva avgöra vilken vårdgivare som är bäst. När kvaliteten styr blir driftsformen ointressant.

Nu tror jag inte att sista ordet är sagt bland socialdemokraterna i denna fråga. Många socialdemokrater förstår både poängen med valfrihet och varför företagen måste ha långsiktiga spelregler. Vi kommer att fortsätta vår dialog med socialdemokratiska politiker på olika nivåer.