Förtroendet för äldreomsorgen

I söndags presenterade SVT en Sifomätning som visar att allmänhetens förtroende för privat driven äldreomsorg är lågt. Jag är inte förvånad. Givetvis har floden av negativ publicitet kring främst Carema Care inte gått obemärkt förbi. Det är inte egna erfarenheter från privat eller kommunal äldreomsorg som påverkat dem som svarat i Sifos mätning, utan hur omsorgen skildrats i tidningar och TV.

Det innebär inte att branschen kan skylla på orättvis behandling av massmedia. Privat driven äldreomsorg måste ha högre kvalitet än den kommunala för att motivera sin existens. Det vet våra medlemsföretag.

Därför har också Vårdföretagarna i flera år drivit kravet om en nationell, oberoende kvalitetsmätning i vård och omsorg. Redan sommaren 2008 lämnade vi över en vision om en oberoende utvärdering till socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson. Men visionen har ännu inte blivit verklighet.

Vi vet från flera mätningar att de privata alternativen hävdar sig väl. I till exempel Stockholms stads senaste brukarenkät gav 60 procent av dem som bor i privata boenden betyget 8-10 på en tiogradig skala. I de kommunala boendena var siffran 52 procent.

Kan företagen visa att de levererar bra kvalitet kommer opinionen att svänga. Kvaliteten är avgörande för allmänhetens förtroende, det vet vi genom flera tidigare opinionsmätningar. Vårdföretagarna ökar därför nu ansträngningarna för att säkra kvaliteten i företagen och få till stånd den nationella kvalitetsmätningen:

  • Vi kommer att ta ett eget ansvar för att utveckla kvalitetskriterier och stödja företagen i deras kvalitetsarbete. Vi har nyligen ingått en överenskommelse med staten och SKL om detta kvalitetsprojekt, som i år har en budget på 4 miljoner kr. Projektet gör att vi bättre kan ta till vara de erfarenheter som finns ute i företagen av hur kvalitet bäst kan uppnås och följas upp.
  • Vi vill också bidra till att utveckla kommunernas upphandlingar så att de bättre kan säkra kvaliteten. Det måste bli mer fokus på kvalitet och mindre på pris i upphandlingarna, något som LOV-reformen medverkar till.
  • Vårdföretagarnas Etikråds granskar Carema Care. Rådet ska se om företaget brutit mot Vårdföretagarnas etiska riktlinjer, och om det i så fall gör tillräckliga insatser för att kunna undvika avvikelser i framtiden. Granskningen kommer att vara klar i mars. Jag tror att etikrådets rapport kan bli till nytta inte bara för Carema Care, utan för alla våra medlemsföretag liksom andra med ambitionen att driva högkvalitativ äldreomsorg.