Minskat förtroende för privat omsorg bör mötas med kvalitetsmätningar

Förtroendet för privat driven vård och omsorg har minskat efter den senaste tidens negativa publicitet. Det menar företagen själva i en enkät genomförd på uppdrag av Vårdföretagarna. Samtidigt har den senaste tidens kritik givit skjuts åt Vårdföretagarnas krav på en nationell kvalitetsmätning.

74 procent av företagsledningarna anser att förtroendet minskat. Den främsta orsaken anses vara rapporterna om kvalitetsbrister, följd av debatten om riskkapitalbolag som ägare och deras skatteplanering.

För att förtroendet ska öka igen vill företagarna ha en nationell kvalitetsuppföljning och att större hänsyn ska tas till kvalitet och mindre till pris i upphandlingar.

Undersökningen gjordes den 16-20 december.

Se hela undersökningen här